Safe Logistic
v/ Terje Hansen
Steinlandsfjord
8430 Myre

KURS OG TRANSPORT

O.NR. 988718343MVA

www.safelogistic.no

MAIL: terje@safelogistic.no

TLF: 411 40 288

 

HEI!

Jeg har yrkesbakgrunn fra fiskeindustri og transport, herunder også eget firma som drev med transport i inn- og utland. Etter å ha tatt transportteknisk utdanning har jeg i flere år arbeidet som lærer i transportfag i videregående skole. Er også godkjent instruktør for å undervise på ADR-, anhuker-, kran- og truckkurs, og har undervist på et stort antall kurs.

Arbeidsutstyr som trucker og kraner brukes ofte galt, noe som kan innebære stor risiko, også for liv og helse. I tillegg vil skader på utstyr og gods kunne representere store negative konsekvenser rent økonomisk. Kjøring av truck uten opplæring og kompetansebevis kan være eksempel på arbeid som ikke bør forekomme. Den enkelte arbeider har et ansvar, men det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at de ansatte får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig for at arbeidet kan gjøres på en trygg og sikker måte.

Safe Logistic har egne trucker som brukes på våre kurs på Sortland. Vi har også lastebil med kran, og vi kan da i tillegg til kursene også ta kran- og transportoppdrag.

Ta kontakt og vi skal gjøre vårt beste for å bidra med gode løsninger for deg!

Mvh Terje
Telefon: 411 40 288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIKKERHETSKURS

truckfører, stroppe- og anhuker, kranfører

Opplæringsmodul
Klikk på bildet for å se større versjon

Safe Logistic er sertifisert opplæringsvirksomhet, sertifikatnr. ATS-290. Vi utsteder kompetansebevis gjennom Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring.

Vi tilbyr primært kurs i Vesterålen, men setter på forespørsel opp kurs andre steder i landet, også bedriftsinterne kurs. Våre godkjente instruktører har erfaring og kompetanse på aktuelt arbeidsutstyr.

Følgende kurs kjøres jevnlig:

 1. Truckkurs, modul 1.1 + 2.2 + 3.2 + 4.2, klasse T1-T5
 2. Anhukerkurs, modul 1.1 + 2.3, klasse G11
 3. Lastebilkran, modul 1.1 + 2.3 + 2.8 + 3.8 + 4.8, klasse G8
 4. Kaikran, modul 1.1 + 2.3 + dokumentert opplæring i bedriften (denne kombinasjonen tilrettelegges spesielt mot kraner på fiskebruk og lignende), klasse G11 + dok.

Andre kurs kan settes opp på forespørsel.

For nærmere informasjon, eller påmelding, ta kontakt på mail: terje@safelogistic.no eller tlf: 411 40 288. Du kan også benytte kupongen til høyre.

Ved påmelding til kurs trenger vi:

  • fullt navn og adresse
  • fødselsdato
  • telefonnr
  • info om hvem som betaler

   

 

OVERSIKT KURS

Sortland:

Stroppe- og anhuker ta kontakt på e-post eller telefon!
Kurset gir kompetansebevis G11, og kan fortsettes til ulike krankurs.
Fastmontert hydraulisk kran:
ta kontakt på e-post eller telefon!
Kurset gir kompetansebevis G20. Krav om stroppe- og anhukerkurs før G20-delen. Krav om godkjent praksis (40 timer) før eller etter kurset.
Lastebilkran ta kontakt på e-post eller telefon!
Kurset gir kompetansebevis G8. Krav om stroppe- og anhukerkurs før G8-delen. Kurset omfatter teori og grunnleggende 8 timer praksis. Videre på fadderordning eller etter avtale ytterligere praksis hos oss.
Truck (4 dager) ta kontakt på e-post eller telefon!
Teorien dekker truck-klasse T1 t.o.m. T5, praksis på motvektstruck, og det utstedes kompetansebevis T1 og T4.
Teleskoptruck
(NYE REGLER)
ta kontakt på e-post eller telefon!
Fører av teleskoptruck skal ha kompetansebevis C1 eller C2(rundtsvingende teleskoptruck). Opplæringen forutsetter at man har truck-, lastebilkran- eller hjullaster kompetansebevis fra før.

Kurset omfatter 6,5 timer teori og 4 timer praksis (har man kun G8 fra før er det krav om 8 timer praksis). Teorien dekker både C1 og C2, praksis dekker C1 og det utstedes kompetansebevis C1.

Truck- og anhukerkurs kjøres jevnlig.

TRANSPORT

Kranbil har ledig kapasitet. Ta kontakt!

Forespørsel / PåmeldingAlternativt send e-post via terje@safelogistic.no, eller telefon 411 40 288.